SERIE MARGINAL

CARME BOSCH I AGUSTÍ

En la série Marginal pinto personatges ambigus intentand reflectiren les imatges trets propis de marginalitad urbana com:  “piercings'' tatouatges etc.
També hi ha incorporats, entre els elements marginals altres elements, en canvi, completaments conventionals.
Poso en cada pintura la contradicció i l'ambivalèntia que crec hi ha en tot ser humà.


Texto Castellano:

En la serie Marginal pinta personajes ambiguos intentando reflejar en las imágenes rasgos propios de marginalidad urbana como ''piercings'' tatuages etc.
También hay incorporados, entre los elementos marginales, otros elementos, en cambio, completamente convencionales.
Pongo en cada pintura la contradicción i la ambivalencia que creo hay en todo ser humano.